હરિ તુમ હરો || Hari Tum Haro Lyrics || Bhajan Lyrics

0
330
હરિ તુમ હરો જન કી ભીર,

દ્રોપતિ  કી  લાજ  રાખી,
તુમ  બઢાયો  ચીર ,..હરિ તુમ,

ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ,
ધર્યો  આપ શરીર ,..હરિ તુમ,

હારીને કશ્યપ માર લીન્હો,
ધર્યો  નાહીન  રૂપ ,..હરિ તુમ,

બુડતે ગજરાજ રાખ્યો,
કિયો  બહિર  નીર ,..હરિ તુમ,

દાસ મીરા લાલ ગિરધર,
દુઃખ જહાં તહાં પીર,..હરિ તુમ,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here