આજ મારે ઘેર | Aaj Mare Gher Avone

0
719
આજ મારે ઘેર આવોને મહારાજ,
આજ મારી મિજબાની છે રાજ,
મારે ઘેર આવોને મહારાજ, 
ઉંચા રે બાજોઠ  ઢળાવું,
અપને હાથસે ગ્રાસ ભરાવું,
ઠંડા જળ ઝારી ભરી લાવું ,
રુચિ રુચિ પાવન  મહારા
આજ મારે ઘેર
આવો , 
બહુ મેવા પકવાન મીઠાઈ,
શાક છત્તીસે જુગતે બનાઈ,
ઉભી ઉભી સમર ઢોળું રાજ,
લાગો સોહામણા મહારાજ,
આજ મારે ઘેર આવો , 
ડોડા એલચી લવીંગ સોપારી,
કાથા ચુના પાન બીડાવી,
અપને હાથસે બીડા બનાઉં,
મુખસે ચાવના મારાજ,
આજ મારે ઘેર આવો , 
મોર મુકુટ પીતાંબર સોહે,
સુરનર મુનિજન કે મન મોહે,
મીરા કે પ્રભુ ગિરિધર લાલ,
દિલ બીચ ભરના મહારાજ,
આજ મારે ઘેર આવો ,

Aaj Mare Gher Aavone Lyrics

Mirabai Bhajan Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here