આજની ઘડી તે રળિયામણી | Aaj Ni Ghadi Te Radiyamani Lyrics

0
591
આજની ઘડી તે રળિયામણી,
હા રે મારો વ્હાલોજી આવ્યાની વધામણી જી રે,
આજની ઘડી તે …
જી રે તરીયા તોરણ તે બંધાવિયા,
હે મારા વ્હાલાજીને મોતીડે વધાવિયાં જી રે
આજની ઘડી તે …
જી રે લીલુડા વાંસ વઢાવિયા,
હે મારા વ્હાલાજીનો મંડપ રચાવિયે જી રે
આજની ઘડી તે …
જી પૂરો સોહાગણ સાથિયો,
હે મારો વ્હાલો આવે મલપતો હાથિયો જી રે
આજની ઘડી તે …
જી રે જમુનાના નીર મંગાવિયે,
હે મારા વ્હાલાજીના ચરણ પખાળિયે જી રે
આજની ઘડી તે …
જી રે સહુ સખીઓ મળીને વધાવીયે,
હે મારા વ્હાલાજીની આરતી ઉતારિયે જી રે
આજની ઘડી તે …
જી રે તન-મન-ધન ઓવારિયે,
હે મારા વ્હાલાજીની આરતી ઉતારિયે જી રે
આજની ઘડી તે …
જી રે રસ વાધ્યો છે અતિ  મીઠડો.
હે મેં તા નરસિંહનો સ્વામિ દીઠડો જી રે
આજની ઘડી તે …
Aaj Ni Ghadi Te Radiyamani Lyrics
Narshih Maheta Kirtan

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here