જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ | Jay Ganeshgan Nath Daya Nidhi Lyrics

0
380
 જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
સકલ વીઘન કર દૂર હમારે ,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
પ્રથમ ધરેજો ધ્યાન તુમ્હારો ,
તિસકે પૂરણ કારજ સારે ,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
લંબોધર ગજ બદન મનોહર ,
કર ત્રિશુલ પરસુ વર ધારે ,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
રિદ્ધિ સિદ્ધિ દોવ ચમર ઢુલાવે ,
મૂષક વાહન પરમ સુખારે ,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
બ્રહ્માદિક સુર ધ્યાવત મનમેં,
ઋષિ મુનિ ગણ સબદાસ તુમારે,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
“બ્રહ્માનંદ” સહાય કરો નિત ,
ભક્તજનો કે તુમ રખવાલે,
જય ગણેશગણ નાથ દયા નિધિ ,
Jay Ganesh Gan Nath Daya Nidhi Lyrics
Ganesh Bhajan Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here