કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત | Kanudo Shu Jane Mari Prit Lyrics

0
537
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
બાઈ અમે બાળ કુંવારા રે ,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
જળ રે જમનાના અમે ભરવાને ગયા તા વાલા,
કાનુડે ઉડાડ્યા આછા નીર ઉડ્યા ફ ર ર ર ર રે,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
વૃંદા રે વનમાં વ્હાલે રાસ રચ્યો ને,
સોળસે ગોપીના તાણ્યાં ચીર,ફાટ્યા સ ર ર ર રે,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
જમુનાને કાંઠે વ્હાલો ગોધણ ચારે રે,
વાંસળી વગાડી ભાગ્યા ઢોર, ભાગ્યા હર ર ર ર રે,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
હું વૈરાગી કાના તમારા  નામની રે,
કાનુડે માર્યા છે અમને તીર, વાગ્યા અર ર ર ર રે,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર ના ગુણ,
કાનુડે બાળીને કીધા ખાક,રાખ ઉડી ખર ર ર ર રે,
કાનુડો શુ જાણે મારી પ્રીત ,
Kanudo Shu Jane Mari Prit Lyrics
Mirabai Bhajan Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here