મારા ઘટમાં બિરાજતાં શ્રીનાથજી | Mara Ghatma Birajta Shrinathji Lyrics

0
645
મારા ઘટમાં બિરાજતાં શ્રીનાથજી
શ્રીયમુનાજી શ્રીમહાપ્રભુજી…
મારુ મનડું છે ગોકુળ વનરાવન
મારા તનના આંગણીયામાં તુલસીના વન
મારા પ્રાણ જીવન (2) …મારા ઘટમાં …
મારા આતમના આંગણીયામાં શ્રીબાલકૃષ્ણજી
મારી આંખો વાંછેરે ગિરધારી રે ધારી
મારુ તનમન ગયું છે જેને વારી રે વારી
મારા શ્યામ મોરારી (2)…મારા ઘટમાં …
મને પ્રાણ થકી મારા વૈષ્ણવો વ્હાલા
નિત્ય કરતા શ્રી નાથજી ને કાલા રે વાલા
મે તો વલ્લભપ્રભુજી ના કીધાં છે દર્શન
મારુ મોહી લીધું મન (2)…મારાઘટમાં…
મારે નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા કરવી
મારે આઠે શ્રમા કેરી ઝાંખી રે કરવી
મેતો ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું
જીવન સફળ થયું (2)…મારા ઘટમાં…
મને ભક્તિ મારગ કેરો રંગ રે લાગ્યો
મેં તો પુષ્ટિમારગ કેરો સંગ રે સાધ્યો
હીરલો હાથમાં આવ્યો (2)…મારા ઘટમાં…
આવો જીવનમાં લહાવો કદી ના મળે
વારે વારે માનવદેહ કદી ના મળે
મારો લક્ષ ચોર્યાશી નો ફેરો રે ફળે
મને મોહન મળે (2) … મારા ઘટમાં…
મારી અંત સમય ફરી સુણો રે અરજી
લેજો શ્રીજી બાવા શરણો માં દયા રે કરી
મારોનાથ તેડાવે (2)…મારા ઘટમાં…

Mara Ghatma Birajta Shrinathji Lyrics

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here