Tag: ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની

ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની | Ishwar Tu Pan Che Vignani Lyrics

0
ઈશ્વર તું પણ, છે વિજ્ઞાની પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને બંધ શ્રીફળમાં પાણી ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની , જવાબ દેને ,જવાબ દેને , પોલા નભમાં સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે , સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે, જનની...
error: Content is protected !!