ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની | Ishwar Tu Pan Che Vignani Lyrics

0
522
ઈશ્વર તું પણ, છે વિજ્ઞાની
પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને
બંધ શ્રીફળમાં પાણી
ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની ,
જવાબ દેને ,જવાબ દેને , પોલા નભમાં
સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે ,
સૂર્ય, ચંદ્ર ક્યાં રહેતા હશે,
જનની ના ઉદરમાં જીવ જીવે એ ,
વાયુ ક્યાંથી લેતો હશે,
તું સર્જાવે, તું સંહારે પણ
રાખે નહિ નિશાની ,
ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની ,
પય પાન માટે, જાદુગર તે
લોહીનું દૂધ બનાવ્યું જ રામ ,
લોહીનું દૂધ બનાવ્યું ,
કયે કર્મે આ જીવ અવતરે
એ તો ના સમજાયું જ રામ ,
કોને બંધન આમાં કોને મુક્તિ
વાત રાખે છે છાની ,
ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની ,
પથ્થર અંદર જીવ જીવે ને
બંધ શ્રીફળમાં પાણી ,
ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની ,
ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની
Ishvar Tu Pan Chhe Vignani Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here