Tag: kon jani shake kalne lyrics

Aa Kaya Mathi Hansalo Lyrics

આ કાયા માંથી હંસલો | Aa Kaya Mathi Hansalo Lyrics | Kon Jani Shake...

0
આ કાયા માંથી હંસલો રે , ઓચિંતા નો ઉડી જશે કોણ જાની શકે કાળને રે , વાણું કાલે કેવું વાશે તારા મોટા મોટા બંગલા રે , મોટરને ગાડી વાડી તારી માયા મુડી મેલીને રે...
kon jani shake kalne re lyrics

કોણ જાણી શકે કાળને રે | Kon Jani Shake Kalne Lyrics | Bhajanbook

0
કોણ જાણી શકે કાળને રે , સવારે કાલ કેવું થાશે આ કાયા માંથી હંસલો રે , ઓચિંતાનો ઉડી જાશે , તારા મોટા મોટા બંગલા રે , મોટર ને ગાડી વાડી બધી માયા મૂડી મેલીને...
error: Content is protected !!