Tag: mor tari rupani chanch lyrics

Kanku Chhanti Kankotari lyrics

મોર તારી સોનાની ચાંચ | Mor Tari Sonani Chanch Lyrics | Lagna Geet Lyrics

0
મોર તારી સોનાની ચાંચ , મોર તારી રૂપા ની પાંખ સોનાની ચાંચે મોરલો મોતી ચરવા જાય ... રૂપા કેરી પાંખડીએ મોરલો મોતી વીણવા જાય ... મોર જાજે ઉગમણે દેશ ... મોર જાજે આથમણે દેશ વળતો...
error: Content is protected !!