Tag: mukti male ke na male lyrics

Mukti Male Ke Na Male Lyrics

મેવા મળે કે ના મળે | Mukti Male Ke Na Male Lyrics | Dhun...

0
મેવા મળે કે ના મળે , મારે સેવા તમારી કરવી છે , મુક્તિ મળે કે ના મળે , મારે સેવા તમારી કરવી છે , મારો કંઠ મધુરો ના હોઈ ભલે , મારો સુર બેસુરો હોઈ ભલે...
error: Content is protected !!