Tag: narayan swami lyrics

Narayan Swami Lyrics Bhajan

આ પૃથ્વી પાખંડે ખાધી | Pruthvi Pakhande Khadhi Lyrics | Bhajanbook

0
આ પૃથ્વી પાખંડે ખાધી , સત્યની શોધ નથી લીધી | મહા અભિમાન માટે નહિ મનથી , માને કે બહુ હું મોટો પ્રપંચે પરધન હરવાનો , ખેલ કરે સાવ ખોટો | વેદ બ્રહ્મની વાત ન...
vohi mera shyam hai | narayan swami

वोही मेरा श्याम है | Vohi Mera Shyam Hai Lyrics | Narayan Swami |...

0
वोही मेरा श्याम है , नैनो मत वाले है । बाल घूंघर वाले है , बोल प्यारे प्यारे है । नाम बनवारी है , वो ही मेरा श्याम है ।। कहा घनश्यामने ओधव को...
Muje Meri Masti Kaha Leke Aayi | Narayan Swami

मुझे मेरी मस्ती कहा लेके आई | Muje Meri Masti Kaha Leke Aayi Lyrics

3
मुझे मेरी मस्ती कहा लेके आई , जहा मेरे अपने सिवा कुछ भी नाही । पता जब लगा मेरी हस्तिका मुझको , सिवा मेरे अपने कही कुछ नाही । सभी में सभी में पड़ा में...
error: Content is protected !!