Tag: nave nagar thi jod

નવે નગરથી જોડ ચુંદડી | Nave Nagarthi Jod Chundadi Lyrics

0
નવે નગરથી જોડ ચુંદડી વાપરી, આવી રે અમારે દેશ રે, વોરો રે દાદા ચુંદડી, ચુદડીયુંને ચારે છેડે ઘુઘરી, વચમાં તે ટાંકેલા ઝીણા મોર રે, વોરો રે દાદા ચુંદડી, શંકેલું તો ઘમકે રૂડી ઘુઘરી, ઉખેડું તો ટહૂકે ઝીણા મોર...
error: Content is protected !!