Tag: vaishnav jan to tene kahiye lyrics in hindi

Vaishnav Jan Lyrics

वैष्णव जन तो | Vaishnav Jan To Tene Re Kahiye Lyrics | Narshih Maheta

0
वैष्णव जन तो तेने रे कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे पर दुखे उपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे सकल लोक...
error: Content is protected !!