તમારો ભરોસો મને ભારી | Tamaro Bharoso Mane Bhari Lyrics

0
571
 તમારો ભરોસો મને ભારી,
સીતાના સ્વામી, તમારો ભરોસો મને ભારી,
રંક ઉપર વ્હાલો ચમ્મર ઢોળાવે,
ભૂપને કીધા ભીખારી, સીતાના સ્વામી,
નખ વધારી હિરણયાકશ્યપ માર્યો,
પ્રહલાદ લીધો ઉગારી,સીતાના સ્વામી,
ભલે મળયો મેઁ તા નરસૈંઇ નો સ્વામી,
નામ ઉપર જાઉં વારી,સીતાના સ્વામી,
Tamaro Bharoso Mane Bhari Lyrics
Narshih Maheta Bhajan 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here