વાગે છે રે વાગે છે | Vage Chhe Re Vage Chhe Lyrics | Bhajan Lyrics Bhajanbook

1
859
વાગે છે રે વાગે છે,
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે,
તેનો શબ્દ ગગન માં ગાજે છે,
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે,…વૃંદાવન,
વૃંદા તે વનને મારગ જાતા,
વાલો દાણ દધિના માંગે છે,…વૃંદાવન
વૃંદા તે વનમાં રાસ રસ્યો છે,
વાળો રાસમંડળમાં બિરાજે છે…વૃંદાવન
પીળા પિતાંબર જરકસી જામા,
હાથે પીળો પટકો બિરાજે  છે,…વૃંદાવન
કાને તે કુંડળ માથે મુંગટ રે,
મુખપર મોરલી  બિરાજે  છે,…વૃંદાવન
વૃંદા તે વનની કુંજ ગાલિયન માં,
વ્હાલો થનક તા થૈ થૈ નાચે છે,…વૃંદાવન
બાઈમીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
દર્શન થી દુખડા ભાંગે છે,…વૃંદાવન,
-મીરાંબાઈ,
 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here