शिव तांडव | Shiv Tandav Lyrics | Shail Shrung Sam Vishal Lyrics

0
1594
शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चन्द्रभाल ,
गंगकी तरंगमाल विमल नीर गाजे,
लोचन त्रय लाल लाल चन्दन की खोरी भाल ,
कुमकुम सिंदूर गुलाल भुकुटि वर साजे ,
मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल ,
स्फटिकजाल रुद्रमाल हरदयाल राचे ,
बम बम बम डमरू बाज नादवेद स्वर सुसाज ,
शंकर महाराज आज तांडव नाचे ।।
अइउण शृकुल इओइ ऐऔय तथायॐ ,
हयवरट लण लोम लोम रह विलोम छाजे ,
अमडंणनम इमजू धंढधसु जबगदडशु ,
खफछठथयटतव् कपयु शषसर हलु साजे ,
इमि इमि डिमि सूत्रजाल चौदह संख्या विशाल ,
औढ़रढ़र हर हर हर ब्रह्म वेद वाचे ।।
सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज ,
पाणिनि मुनि मन विभ्राज रिद्धि सिद्धि दानी ,
प्रथम विकस ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार ,
अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुबानी ,
कुचुटुतुपु नाम धार वर्ग वर्गको प्रचार ,
ब्रह्मको विचार सार सर्व मान्य साचे ।।
धांधिलांग धांधिलांग धिधिकट धिधिकट धीलांग ,
बाजत मृदंग मधुर विष्णु कमर बांधे ,
सस्स सस्स गग्ग गग्ग गमम पपप सगप पगम ,
गम गस्म वीणाधर नारद कर शारद आराधे ,
चारण अरु सिद्ध सर्व अप्सर किन्नर गन्धर्व ,
धर्म अर्थ काम मोक्ष अ परोक्ष याचे ।।
झझक झझक झझाक किन किन मंजीर उपाय ,
किटधिन किटधीन नगार धमक धमाके ,
छुमक छुमक छम छमाक झालर झम झमझमाक ,
घुघर धम धमाक चमक चमाके ,
कीटतक लट लटकी लटकी फरकत गति अचकी अचकी ,
निरखत सुर उचकी उचकी लचकि मचकी लाचे ।।
घुतुतु घुतुतु तुरीय बाज तुम्ही तुम्ही तुम्ही करत गाज ,
शंखनाद श्रृंगवाध विविध वाध धेरी ,
ता तताक ता तताक बजत ताल तक तताक ,
धरकत लरकत लखात मंद मंद भेरी ,
अमरी गण सुमन जाल बरखत हरखत खुशाल ,
मुनिजन मानस विशाल अमित मोद माचे ।।
खमकत खंजरी उचंग बाजत मुरचंग चंग ,
लाजत लखि मदन अंग राग रंग किने ,
मधुर मधुर ध्वनि सतार सरसत करतार तार ,
झनकत झसराज साज़ अमर साज़ लिने ,
अजर अमर श्रुति उचार दुंदुभि ध्वनि अति अपार ,
ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप साचे ।।
अध्वुत अति घटित धात विधटित सुधटित कपाट ,
तांडव को करत नात जोगिराट भ्राजे ,
जय जय जय जपत देव वंदत पद महादेव ,
” रामकृष्ण ” करत सेव साम्ब तु नवाजे ,
अकथ अलख अति अनूप निरखत सुर नमत भूप ,
शंकर हर विश्वरूप रूद्र रूप राचे ,
बम बम बम डमरू बाज नादवेद स्वर सुसाज ,
शंकर महाराज आज तांडव नाचे
जिय शंकर महाराज आज तांडव नाचे ।।
Shiv Tandav Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here