એરી મૈ તો || Aeri Mai To Lyrics || Bhajan Lyrics

0
363
એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની
મેરો દર્દ ના જાણે કોઈ …એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની,

શૂળી ઉપર સેજ હમારી,
કિસ  બિધ  સોના હોય
ગગન મંડળ પર સેજ પિયા કી
કિસ બિધ મિલના હોય …એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની,

ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાણે,
ઓર  ના  જાણે  કોઈ 
જૌહરી કી ગત જૌહરી જાણે,
કી  જિન  જૌહર  હોય …એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની,

દરદ કી મારી વન વન ભટકું
વૈદ્ય  મળ્યાં  નહી  કોઈ 
મીરા કી પ્રભુ પીડ મિટેગી 
જબ  વૈદ્ય સાવરિયો હોઈ …એ રી મૈ તો પ્રેમદિવાની,

-મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here