ચાંદની રાત કેસરિયા | Chandani Rat Kesariya Lyrics | Narshih Maheta Bhajan Lyrics

0
441
ચાંદની રાત કેસરિયા તારા રે
પોઠી ભરી ચાલ્યા વણજારા  રે ,
વણઝારે આડત કીધી રે
કાયાનગરી ઈજારે લીધી રે,
દાણી દાણ ઘટે તે લેજો રે
પોઠી અમારી જાવા દેજો રે ,
જેવા વાડી ના કુમળા મરવા રે
તેવા પોઠી અમારે ભરવાં  રે ,
ભલે મળિયા ભલે મળિયા રે
તારા ગુણ નવ જાય કળિયા રે,
મહેતા નરસૈયાના સ્વામી રે
સર્વે ગોપી આનંદ પામી રે,

Chandani Raat Kesasiya Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here