છે મંત્ર મહા મંગલકારી | Che Mantra Maha Mangalkari Lyrics

0
419
છે મંત્ર મહા મંગલકારી
ૐ નમઃ શિવાય (2),
એ જાપ જપો સૌ નરનારી
ૐ નમઃ શિવાય (2),
એ મંત્રથી રામ વિજયને વર્યા ,
શ્રી રામેશ્વરને યાદ કર્યા ,
કરી પૂજા શિવને પ્રસન્ન કર્યા ,
ૐ નમઃ શિવાય (2),
યમ કુબેર ઇન્દ્રાદિક દેવો ,
કહે મંત્ર સદા જપવા જેવો ,
શ્રદ્ધા રાખી શિવને સેવો ,
ૐ નમઃ શિવાય (2),
ઋષિ મુનીઓ જેને ધ્યાને છે ,
વળી વેદ પુરાણને પાને છે ,
બ્રહ્માને વિષ્ણુ વખાણે છે ,
ૐ નમઃ શિવાય (2),
એ મંત્રથી સિદ્ધિ સર્વે મળે ,
વળી તન મનના સહુ તાપ ટળે ,
છેવટ મુક્તિનું ધામ મળે ,
ૐ નમઃ શિવાય (2),
એ મંત્ર સદા છે શુભાકારી ,
ભવસાગર થી લેશે તારી ,
પ્રેમથી બોલો સંસારી ,
ૐ નમઃ શિવાય (2),

Che Manhta Maha Mangalkari Lyrics

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here