ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં | Ghat Ma Girdhari Ne Man Ma Lyrics

0
49
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી,
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી
રૂઢીયે વસે છે પ્રાણ પ્યારો ,વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી ,
મન મા ગોકુળિયુ ને ,મન મા વનરાવન
મન મા યમુનાજી નો ક્યારો, વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી ,
લિપ્યુ ગુપ્યુ રે મારુ, અંતર નુ આંગણુ ,
આંગણીયે તુલસી નો ક્યારો, વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી ,
શ્યામ સલુનો મારા નયનો મા રહેતો
રાગ રાગ મા રમનારો પ્યારો,વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી ,
શ્રીજી નો રંગ મારે વૈષ્ણવ નો સંગ રે
ભવોભવ નો સથવારો પ્યારો,વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે
ઘટ માં ગિરધારી ને મન માં મુરારી ,
Ghat Ma Girdhari Ne Man Ma Lyrics

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here