હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે | Hey Manav Vishwas Kari Le lyrics | Bhajan Lyrics

0
830
હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે,
સમય બની સમજાવું છું
હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે,
સમય બની સમજાવું છું
આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી ,
અવતાર ધરીને હું આવું છું
વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારું ,
પાણી હું પીવડાવું છું
સ્વાર્થ ઘેલાની દ્રષ્ટિમાં ,
આમ છતાં ક્યાં આવું છું
હે માનવ…
ભિક્ષુક વેશ ધરું છું ત્યારે ,
ઘર ઘર હાથ લંબાવું છુ
માફ કરો એ શબ્દ સાંભળી ,
પારાવાર પસ્તાવું છુ
હે માનવ…
શ્રીમંતોનું સુખ જોઈને ,
આંગણ જોવા આવું છુ
રજા સિવાય અંદર ન આવો ,
એ વાંચીને વયો જાઉં છું
હે માનવ…
દીન દુઃખિયા પર નફરત દેખી,
નિત્ય આંસુએ નાઉ છું
સંતો ભક્તોના અપમાનો ,
જોઈને હું અકળાવું છું
હે માનવ…
ઓળખનારા ક્યાં છે આજે ?
દંભીથી દુભાવું છુ
આપ કવિની ઝુંપડીએ જઈ ,
રામ બની રહી જાઉં છું
હે માનવ…

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here