જીંદગી દેને વાલે સુન | Jindagi Dene Vale Sun Lyrics

0
140
જીંદગી દેને વાલે સુન, તેરી દુનિયાસે જી ભર ગયા હૈ,
મેં યહાં જીતે જી મર ગયા, જીંદગી દેને વાલે સુન,
રાત કટતી નહીં દિન ગુજરતા નહીં,
જખ્મ એસા દિયા હૈ કિ, ભરતા નહીં,
આંખ વિરાન હૈ, દિલ પરેશાન હૈ, ગમ કા સામન હૈ,
જેસે જાદુ કોઈ કર ગયા, જીંદગી દેને વાલે સુન,
બેખતા તુને મુજસે ખુશી છિનલી,
જિંદા રખ્ખા મગર જિંદગી છિનલી,
કર દિયા દિલ કા ખૂન, ચુપ કહા તક રહું, સાફ ક્યુ ના કહું,
તું ખુશી સે મેરી જલ ગયા , જીંદગી દેને વાલે સુન,
Jindagi Dene Vale Sun Lyrics
Jindagi Dene Vale Sun Gujarati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here