કોને કહું આ દીલડાની વાતું | Nathi Rehvatu , Kone Kahu Dildani Vatu | Bhajan Lyrics

0
777
કોને કહું આ દીલડાની વાતું ,
નથી રે રહેવાતું , હવે નથી રહેવાતું ,
જેને જેને કહું તે તો કહ્યું ના માને,
મને મુરખ ગણીને મારે લાતું,
હવે નથી રે રહેવાતું …
ઘેલા રે લોકડીયા મારી ગત શું જાણે,
મારા રુદયામાં કાંઈ કાઇ થાતું,
હવે નથી રે રહેવાતું …
દિલના દરદ તો દર્દી દિલ જાણે,
ઓલા વૈદો ને નથી સમજાતું,
હવે નથી રે રહેવાતું …
સુગરા મળે તો શાંતિ રે સ્થાપે,
ઓલા નુગરા પાછળ કરે વાતું,
હવે નથી રે રહેવાતું …
કહે છે, ‘સતાર દાસ’ ભજો એક અવિનાશ,
ભક્તિ કરતાં રહે છે મન રાતું,
હવે નથી રે રહેવાતું …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here