કુમ કુમ ના પગલા પડ્યા | Kum Kum Na Pagla Padya Lyrics

0
336
કુમ કુમ ના પગલા પડ્યા , માડીના હેત ઢળ્યા ,
જોવા લોક ટોળે વળ્યા રે ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માડી તું જો પધાર , સજી સોળે શણગાર ,
આવી મારે તું દ્વાર , કરજે પાવન પગથાર ,
એવા દીપે દરબાર , તેસ રંગની રસધાર ,
ગરબો ગોળ ગોળ ઘુમતો , થાયે સાકાર ,
થાયે સાકાર , થાયે સાકાર …
ચાચર ના ચોક ચાલ્યા , દિવડીએ જ્યોત ઝગ્યા ,
મનડાના હાર હાલ્યા રે ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માં તું તેજ નો અંબાર , માં તું ગુણનો ભંડાર ,
માં તું દર્શન દેશે તો થાશે આનંદ અપાર ,
ભવો ભવનો આધાર , દયા દાખવી દાતાર ,
કૃપા કરજે અમ રંક ઉપર થોડી લગાર ,
થોડી લગાર , થોડી લગાર …
સુરજના તેજ તપ્યા , ચંદ્ર કિરણ હૈયે વસ્યા ,
તારલિયા ટમ ટમ્યા રે ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
તારો ડુંગરે નિવાસ , બાણે બાણે તારો વાસ ,
તારા મંદિરીયે જોગણીયું રમે રૂડા રાસ ,
કરજે દૈત્યો નો નાશ , કરજે સૌને સહાય ,
માડી હું છું તારો દાસ , તારા ગુણલા હું ગાત ,
માડી તારા નામ ઘણા , પરચા તારા અનેક ઘણા ,
દર્શનથી પાવન થયા રે ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
એક તારો આધાર , તારો દિવ્ય અવતાર ,
સહુ માનવ તણા માડી ભવ તું સુધાર ,
તારા ગુણલા અપાર , તું છો સહુની તારણ હાર,
કરીશ સૌનુ કલ્યાણ , કરીશ સૌનો બેડો પાર ,
માડી તને અરજી કરું , ફૂલડાં તારા ચરણે ધરું ,
નમી નમી પાય પડુ રે ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયા ,
Kum Kum Na Pagla Padya Lyrics
Navratri Garba Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here