ક્યાં છે વાસ તમારો | Kya Chhe Vas Tamaro Kanaiya Lyrics

0
489
 ક્યાં છે વાસ તમારો કનૈયા ક્યાં છે વાસ તમારો ,
ગિરિરાજમાં ગોતવા તમને ફરી વળ્યો પગપાળો
ગોપ ગોવાળના ઝુંપડા જોયા જોયો કાલિન્દી કિનારો ,
વ્રજ અને વૃંદાવન જોયું જોયો શ્રી નંદજીનો દ્વારો
ગોકુળીયા ની ગ઼લીયૂ જોઈ જોયો જમુનાજી નો આરો ,
કોઈ કહે કે વસે મથુરા દેવકીજીનો દુલારો
કોઈ કહે કે વસે દ્વારિકા રણછોડરાય રઢિયાળો ,
દ્વારિકા નગરીમાં જોયું તપાસી પતો ન લાગ્યો તમારો
ગંગાબાઈની ભક્તિને જાણી ડાકોરે બદલ્યો ઉતારો ,
કોઈ કહે હે પ્રભુ ઘટમાં બોલે કોઈ કહે છે ન્યારો
પુરસોત્તમ કહે સર્વમાં વ્યાપક બાવનથી પણ બારો ,

Kya Chhe Vas Tamaro Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here