રામને રાજતિલક | Ram Ne Rajtilak Lyrics

0
283
રામને રાજતિલકના રે જેદી ગાજે નાદ ગગનમાં
ગાજે નાદ ગગનમાં દાસી મંથરા મૂંજાણી એના મનમાં ,
માતા સરસ્વતી એની સરનાયે બેઠા તર્કટ જાગ્યા તનમાં
ઘરફોડીએ ઘાણ જ કાઢ્યો લાય લગાડી લીલા વનમાં ,
કૈકયી તારા કુવરીયાને બાંધી રે લેશે બંધનમાં
પટલાણી પદ તારા પલટાઈ જાશે દાસી થઇ રેજે ભવનમાં ,
કૌશલ્યા રામને તિલક દેશે ટાઢક વળશે એના તનમાં
તારા દુખનું બીજ ઉગશે ગ્રહણ ઘેરાશે પુનમના ,
માંગી લેને વરદાન બે તારા દશરથને બાંધી વચનમાં
ભાઈ ભરતને રજાના તિલક રામ સિધાવે વનમાં ,
રાજારામ તો વનમાં સિધાવે ને સીતાને લક્ષ્મણ સંગમાં
“પુરસોત્તમ” કહે ઉદાસ અયોધ્યા હર્ષ વધ્યો છે દેવનમાં ,
Ramne Raj Tilak Lyrics

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here