રમતો ભમતો જાય | Ramto Bhamto Jay Lyrics | Navratri Garba Lyrics

0
772
રમતો ભમતો જાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
પવન ઝપાટા ખાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
માં ના ગરબામાં નવલખ તારલા
અંબિકાને માથે સુહાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
ઇરે ગરબો ચૌદ બ્રહ્માંડ ફરતો
જળ હાલ જળ હાલ થાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
વાયા વાયા રે કાઈ તોફાની વાયરા
તોયે ઝાંખો ના થાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
ચાંદા સુરજ ની જ્યોતું રે જલતી
સમદર ના દીવેલ પુરાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય
રમતો ભમતો જાય
આજ માં નો ગરબો રમતો જાય

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here