રૂડા રૂડા નોરતા આવ્યા | Ruda Ruda Norta Aavya Lyrics | Navratri Garba

0
443
રૂડા રૂડા નોરતા આવ્યા ,
આશો માં છે આજ ,
સરખી સૈયરૂ ગરબે ઘુમતી ,
સોળે સજી શણગાર ,
તું છે દયાળી ભોળી ભવાની માં ,
કરશો ના હવે વાર ,
વેલા આવો ના તડપાવો ,
એક તારો આધાર ,
સરખી સૈયરૂ ગરબે ઘુમતી ,
સોળે સજી શણગાર ,
Ruda Ruda Norta Aavya Lyrics
Kirtidan Gadhavi Garba

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here