કે દાડે મળશે || Ke Dade Malse Lyrics || Bhajan Lyrics

0
361
કે દા ડે મળશે મને કાન રે,

જોશીડા જોશ  જુઓ ને,
કે દા ડે મળશે મને કાન રે,

દુઃખડાંની મારી વાલા દુબળી થઇ છું,
પચી પચી થઇ છું પીળી પાન,…કે દા ડે મળશે,

દુખડા મારા ડુંગર જેવડા,
સુખડા છે  મેરુ સમાન રે ,…કે દા ડે મળશે,

પ્રીત કરીને વા લે પાંગળા કીધા,
બાણે વિધ્યા છે મારા પ્રાણ રે,…કે દા ડે મળશે,

બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરિધર ના ગુણ,
ચરણ કમળ ચિત્ત થાઉં રે ,…કે દા ડે મળશે,

-મીરાંબાઈ,LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here