વાગે છે વેણુ ને | Vage Chhe Venu Ne Lyrics | Lagnageet Lyrics

0
107
વાગે છે વેણુ ને વાગે વાંસલડી
રાધા બેનીના વિવાહ આદર્યા,
કાકા વીનવીએ કિશોરભાઈ તમને
રૂડા માંડવડા બંધાવજો,
માંડવડે રે કાંઈ દીવડા પ્રગટાવજો
રાધા બેનીના વિવાહ આદર્યા,
માસી વીનવીએ હિનાબેન તમને
નવલા ઝવેરી તેડાવજો,
ઝવેરી તેડાવજો ને ઘરેણાં ઘડાવજો
રાધા બેનીના વિવાહ આદર્યા,
વીરા વીનવીએ વિજયભાઈ તમને
મોંઘેરા મહેમાનો તેડાવજો,
મોંઘેરા મહેમાનોએ શોભે માંડવડો
રાધા બેનીના વિવાહ આદર્યા,
મામા વીનવીએ મનિષભાઈ તમને
નવલાં ચૂડો પાનેતર લાવજો,
ચૂડો પાનેતર આપણી વ્હાલી બેનને સોહે
રાધા બેનીના વિવાહ આદર્યા,
Vaage Che Venu Ne Lagnageet Lyrics

Gujarati Lagnageet Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here