કરમસદનો કરમ યોગી સરદાર વલ્લભ આપણો | Sardar Patel Geet Lyrics

0
કરમસદનો કરમ યોગી લાડબાનો લાડલો , સપૂત ભારત માતનો સરદાર વલ્લભ આપણો , સાબરમતી ના સંત નો સાચો હતો એ સારથી , હિંદનો એ લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભ આપણો , બોરસદનો બેરિસ્ટરને સેનાની સંગ્રામ નો...

ऐ मेरे वतन के लोगों | Aye Mere Watan Ke Logo Lyrics

0
ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन हैं… हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाये कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ...
error: Content is protected !!