જા જા નીંદરા હું તને વારું | Ja Ja Nindra Hu Tane Varu Lyrics

0
643
જા જા નીંદરા , હું તને વારું,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું‚
તું છો નાર ધુતારી રે ..જા જા નીંદરા..
જા જા નીંદરા , હું તને વારું,
નીંદરા કહે હું નહી રે ધુતારી‚ હું છું શંકર નારી રે ‚
પશુ પંખીને સુખડાં આપું‚ દુઃખડા મેલું વિસારી રે,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું…
એક સમે રામ વનમાં પધાર્યા‚ લખમણને નીંદરા આવી રે‚
સતી સીતાને કલંક લગાવ્યું ‚ ભાયુમાં ભ્રાંતું પડાવી રે,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું…
જોગી લુંટયા‚ ભોગી લુંટયા‚ લુંટયા નેજા ધારી રે‚
એકલ શૃંગીને વનમાં લુંટયા‚ નગરના લુંટયા નરનારી રે,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું…
પહેલા પહોરે રોગી જાગે‚ બીજા પહોરે ભોગી રે‚
ત્રીજા પહોરે તસ્કર જાગે‚ ચોથા પહોરી જોગી રે,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું…
બાર બાર વરસ લખમણે ત્યાગી‚ કુંભકરણે લાડ લડાવ્યાં રે‚
ભલે મળ્યાં મેતા નરસૈંયાના સ્વામી‚ આશ પુરો મોરારી રે,
જા જા નીંદરા , હું તને વારું…
Ja Ja Nindra Hu Tane Varu Lyrics
Narshih Maheta Prabhatiya Lyrics

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here