કાળજા કેરો કટકો મારો | Kalja Kero Katko Maro

0
220
કાળજા કેરો કટકો મારો, ગાંઠથી છૂટી ગ્યો ,
મમતા રૂવે જેમ વેળુમા વીરડો ફૂટી ગ્યો ,
છબતો નહીં જેનો ધરતી ઉપર, પગ ત્યાં થીજી ગ્યો,
ડુંગરા જેવો ઉંબરો એણે માંડ રે ઓળંગ્યો ,
બાંધતી નહીં અંબોડલો બેની, ઇ મર ને છૂટી ગ્યો,
રાહુ બની ઘુંઘટડો મારા ચાંદને ગળી ગ્યો ,
આંબલીપીપળી ડાળ બોલાવે હે બેના એકવાર હામું જો
અરે ધૂમકા દેતી જે ધરામાં ઈ આરો અણહર્યો ,
ડગલે ડગલે મારગ એને સો સો ગાઉનો થ્યો ,
ધારથી હેઠી ઉતરી બેની મારો સૂરજ ડુબી ગ્યો ,
લૂંટાઈ ગ્યો મારો લાડખજાનો ‘દાદ’ હું જોતો રયો ,
જાન ગઈ જાણે જાન લઈ હું તો સૂનો માંડવડો ,
Kalja Kero Katko Maro Lyrics
Dikri Vidai Lagna Geet Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here