મારું ખોટું કરતા પેલા વિચાર જો એકવાર | Maru Khotu Karta Pela Lyrics

0
196
મારું ખોટું કરતા પેલા વિચાર જો એકવાર ,
હું તો ભૂલી જઈશ વાલમરામ નઈ ભૂલે ,
કોઈ ને ના નડે એવા કામ હું કરું છું ,
વાલમરામ રાજ કરાવે રાજ હું કરું છું ,
ખોટી હળી કરતા પેલા વિચારજો એકવાર ,
હું તો ભૂલી જઈશ વાલમરામ નઈ ભૂલે ,
જતુ કરવાની ટેવ અમને છે એવી ,
ભલે ને હોઈ પછી ચારે કોર વેરી ,
ખોટી હળી કરતા પેલા વિચારજો એકવાર ,
હું તો ભૂલી જઈશ વાલમરામ નઈ ભૂલે ,
Maru Khotu Karta Pahela Lyrics
Hu To Bhuli Jaish Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here