નગર મે જોગી આયા નગર મે જોગી આયા | Nagar me Jogi Aaya lyrics

0
252

Nagar me Jogi Aaya lyrics

શિવ સમાન કોઈ દાતા નહિ, બિપત બીદારન હાર,
અબ લજજા મોરી રાખીઓ શિવ નંદી કે સવાર ..
નગર મેં જોગી આયા,
યશોદા કે ઘર આયા,
સબસે બડા હૈ તેરા નામ..તેરા નામ,
ભોલેનાથ..ભોલેનાથ.. ભોલેનાથ..
અંગ વિભૂતિ ગળે રુદ્ર માલા, શેષનાગ લિપટાયો;
બાંકો તિલક ભાલ ચન્દ્ર, ઔર નંદ ઘર અલખ જગાયો,
નગર મેં જોગી આયા.
લે ભિક્ષા નીકલી નંદરાણી, કંચન થાળ ધરાયો;
લ્યો ભિક્ષા જોગી જાવ જંગલ મેં, મેરો લાલ ડરાયો,
નગર મેં જોગી આયા ..
ના ચાહિયે તેરી દોલત દુનિયા, ઔર ન કંચન માયા;
મુઝે તેરે લાલ કા દર્શ કરાદે, મૈ કૈલાશ સે આયા,
નગર મેં જોગી આયા..
પંચ બેર પરિક્રમા કરકે, શ્રુંગી નાદ બજાયો;
સુરદાસ બલિહારી કનૈયા, જુગ જુગ જીયે તેરો જાયો,
નગર મેં જોગી આયા..

નગર મે જોગી આયા

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here