ઓ જાને વાલે રઘુવીરકો | O Jane Vale Raghuvir Ko Pranam Hamara Lyrics

0
431
ઓ જાને વાલે રઘુવીરકો પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
પ્રણામ હમારા કહ દેના , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
શ્રી રામચંદ્ર અવતારી કો , ઔર લક્ષ્મણ ધનુર ધારી કો ,
ઓર સીતા જનક દુલારી કો , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
શ્રી રામકી માતા કૌશલ્યા કો , ઔર દશરથ ધીરજ ધારી કો ,
ઓર ભરત કી માતા કૈકયી કો , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
શ્રી ભરત , શત્રુઘ્ન ભૈયા કો , ઔર છોટી માતા સુમિત્રા કો ,
ઔર પૂરી અયોધ્યા નગરી કો , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
શ્રી હનુમાન બાલ સુગ્રીવ કો , ઔર અંગત સેના ધારી કો ,
ઔર લવકુશ આજ્ઞા કારી કો , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ કો , ઔર ચારો વેદ પુરાણો કો ,
શ્રી ગીતામાતા કલ્યાણી કો , પ્રણામ હમારા કહ દેના ,
O Jane Vale Raghuvir Ko Pranam Hamara Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here