પંખીડાને આ પીંજરુ | Pankhida Ne Aa Pinjaru Lyrics

0
164
પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું લાગે ,
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે,
ઉમટ્યો અજંપો એને, પંડના રે પ્રાણનો,
અણધાર્યો કર્યો મનોરથ દૂરના પ્રયાણનો,
અણદીઠેલ દેશ જાવા, લગન એને લાગે,
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગે,
સોને મઢેલ બાજઠિયોને, સોને મઢેલ ઝૂલો,
હીરે જડેલ વિંઝણો મોતીનો મોંઘો અણમોલો,
પાગલના થઇએ ભેરુ, કોઇના રંગ લાગે,
બહુ એ સમજાવ્યું તો યે પંખી નવું પીંજરુ માંગ,

Pankhida Ne Aa Pinjaru Lyrics

Gujarati Gazal Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here