શિવાજીનું હાલરડું | આભમાં ઉગેલ ચાંદલો | Shivaji Nu Halardu Lyrics

0
673
આભમાં ઉગેલ ચાંદલો ને , જીજીબાઈને આવ્યા બાળ
બાળુડા ને માત હિંચોળે , ઘણણણ ડુંગરા બોલે
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા  જીજીબાઈ ઝૂલાવે..
પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી બાળે રામ લખમણની વાત
માતાજીને મુખ જે દી થી , ઊડી એની ઉંઘ તે દી થી
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
પોઢજો રે મારા બાળ , પોઢી લેજો પેટ ભરીને આજ
કાલે કાળા જુધ્ધ ખેલાશે , સુવાટાણું ક્યાંય ન રે’શે
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
ધાવજો રે, મારા પેટ , ધાવી લેજો ખૂબ ધ્રપીને આજ
રેશે નહીં રણ ઘેલુડા , ખાવા મુઠ્ઠી ધાનની વેળા
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
પેરી ઓઢી લેજો પાતળા રે , પીળા – લાલ પીરોજી ચીર
કાયા તારી લોહીમાં ના’શે , ઢાંકણ તે દી’ ઢાલનું થાશે
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
ઘૂઘરા, ધાવણી પોપટ લાકડી ફેરવી લેજો આજ
તે દી તો હાથ રે’વાની , રાતી બંબોળ ભવાની
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે. 
લાલ કંકુ કેરા ચાંદલાને ભાલે તાણજો કેસર આડપ
તે દી તો સિંદોરિયા થાપા , છાતી માથે ઝીલવા, બાપા
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
આજ માતા ચોડે ચૂમીયું રે , બાળા ઝીલજો બેવડ ગાલ
તે દી તારા મોઢડા માથે , ઘુંવાધાર તોપ મંડાશે. શિવાજીને
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
આજ માતાજીની ગોદમાં રે, તુંને હુંફ આવે આઠે પોર
તે દી કાળી મેઘલી રાતે , વાયુ ટાઢા મોતના વાશે
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
આજ માતા દેતી પાથરી રે કૂણાં ફૂલડા કેરી સેજ
તે દી તારી વીર પથારી , પાથરશે વીશ ભુજાળી
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
આજ માતાજીને ખોબલે રે, તારા માથડાં ઝોલે જાય
તે દી તારે શિર ઓશીકાં , મેલાશે તીર બંધૂકા
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
સૂઇ લેજે મારા કેસરી રે , તારી હિંદવાણું જોવે વાટ
જાગી વે’લો આવ બાલુડા , માને હાથ ભેટ બાંધવા
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે ,માતા જીજીબાઈ ઝૂલાવે.
જાગી વે’લો આવજે વીરા , ટીલું માના લોહીનું લેવા
શિવાજીને નીંદરૂ ના’વે , માતા જીજીબાઇ ઝૂલાવે
બાળુડાને માત હિંચોળે, ઘણણણ ડુંગરા બોલે.

Shivaji Ne Nindaru Na Aave Lyrics
Shivajinu Halardu Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here